Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

locatie per artikel#1026

I

Graag een mogelijkheid om een locatie in te voeren bij het artikel.
De locatie ook graag meenemen in de voorraad export.
Nu hebben wij zelf in de extra velden een locatie aangegeven, echter zit deze niet in de export.

2 maanden geleden