Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Voorraad overzicht op oudere datum maken#1099

Zou het mogelijk zijn dat er niet alleen een momentopname van de voorraden per dag te maken is, maar dat je ook een voorraadoverzicht van een bepaalde oudere datum kunt maken? (En dus terug kunt halen)

Ik ben zo stom geweest om te vergeten op 31-12 een voorraad overzicht te maken en kan het nu helaas niet meer via de site terughalen…

10 maanden geleden