Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Niet aanklikbaar menu-item#1125

M

In het menu alleen de subpagina’s van een bepaald menu-item aanklikbaar maken. Bij ons is bijvoorbeeld de pagina ‘producten’ overbodig en willen we de klanten direct via het menu naar de juiste subpagina laten navigeren.

3 maanden geleden