Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Extra veld opnemen in de voorraad export#1207

I

Het zou voor mij makkelijk zijn, wanneer het veld PAGINA ook zou worden meegenomen in de voorraad export-lijst.

2 maanden geleden