Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

automatisch opslaan bij nieuwsbrief#306

?

Kan bij het opstellen van een nieuwsbrief deze automatisch om de zoveel tijd opgeslagen worden zodat eventuele tekst die je al hebt opgesteld, bewaard blijft bij het verlaten van de pagina om een foto te uploaden die je bij wilt voegen?

20 dagen geleden