Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Mevrouw of Mejuffrouw#373

?

Zeker voor buitenlandse klanten is het - blijkbaar - nogal belangrijk dat ze kunnen aangeven of ze gehuwd (Mevrouw) of ongehuwd (Mejuffrouw) zijn. Zeker Engels en Spaans sprekende klanten. Misschien niet te lastig om deze optie in te bouwen?
Alvast mijn dank,
Sun

17 dagen geleden