Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Externe verwerker per product / dropshipping#410

S

Voor sommige producten willen we gebruik maken van een externe verwerker. In dit geval een drukkerij. Deze zijn niet toegerust om gebruik te maken van een API maar willen gewoon een PDF’je of een csv van de order die zij moeten versturen. Dit geldt dus niet voor alle producten maar voor een aantal wel.

Het kan dus zijn dat in 1 order, meerdere producten zitten maar waarvan er maar een paar voor de externe verwerker zijn. Dus API toegang is in dit geval geen oplossing.

Graag de mogelijkheid om dit per product te kunnen kiezen.

20 dagen geleden