Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

''Gratis verzonden'' bij een artikel kunnen aanzetten#445

V

We hebben een aantal producten die we tegen een kleine kostprijs of voor de ‘postzegel’prijs verzenden, service - items. Nu kan ik deze alleen met een omweg een gratis-verzend optie geven door alle artikelen (nu plm 550 in mijn geval) een fictief gewicht toe te kennen, bijv. hoger dan de ‘gratis verzonden’ producten en daarmee de verzendkosten te sturen.

20 dagen geleden