Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Linkjes van kleur laten veranderen#449

I

Graag zou ik voor mijn webshop de kleur van de link laten veranderen zodra mensen erop geklikt hebben. Op mijn webshop verwijs ik regelmatig naar andere pagina’s binnen mijn webshop en het is prettig voor mensen om te kunnen zien waar ze al geweest zijn.

13 dagen geleden