Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Onbeperkt afbeeldingen bij een artikel#457

B

Ik zou het handig vinden om onbeperkt afbeeldingen bij een artikel te kunnen plaatsen. Nu kan er maar 15 afbeeldingen bij een artikel en dus ook maar 15 afbeeldingen bij je keuzelijst. Ik heb een artikel met een keuzelijst van 200 kleuren. Deze kan ik nu niet selecteren.

6 dagen geleden