Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

orderoverzicht met productdetails#471

C

Wij verwerken wekelijks een groot aantal bestellingen die elk eigen specificaties hebben op basis van keuzelijsten die de klanten moeten invullen. We verwerken deze in bundels (1x gegevens klaarzetten voor 1 product is ongeveer even veel werk als 1x gegevens klaarzetten voor 10 stuks).
Hiervoor zouden we heel graag een orderoverzicht kunnen genereren waarop staat wàt mensen hebben gekocht en welke keuzes ze maakten voor hun product.
Op dit moment moeten we handmatig een overzicht typen in een excelbestand om een werklijst te hebben waarmee we echt aan de slag kunnen. Dit zorgt voor een halftijdse job en een foutenmarge in de gegevens. Het zou dus fantastisch zijn als we dit via de website kunnen geneneren.
Ook om op het einde van het jaar een concreet overzicht te kunnen voorleggen van wat het voorbije boekjaar allemaal de deur uit ging, is zo’n orderoverzicht met productdetails ontzettend handig.

een maand geleden