Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

invulveld koppelen aan keuzelijst#564

Zou je een invulveld kunnen laten verschijnen indien op een keuzelijst een bepaald antwoord werd gegeven? Nu schrijven wij bij al onze invulvelden ‘indien aangeduid’, maar het zou veel overzichtelijker zijn indien deze niet zichtbaar zouden zijn als mensen deze optie niet hebben gekozen.
Ik voeg een screenshot toe ter illustratie.

7 maanden geleden