Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Artikel toevoegen#715

F

In het dashboard zou ik graag zien dat het toevoegen met een artikel met een zoekmogelijkheid wordt uitgebreid. Nu moet je door zoveel pulldowns heen om te je artikel toe te voegen.
Dus in orderoverzicht, kies artikel toeveogen en daarna een zoekveld om het artikel te zoeken.

een maand geleden