Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Land van bestemming op factuur ivm 0% btw buiten EU#802

I

is het mogelijk om op de factuur het land van bestemming op te nemen? Het factuuradres ligt vaak in NL terwijl het ontvangstadres buiten NL of zelfs buiten de EU ligt.

Dan is het (ook vr de Belastingdienst) inzichtelijk waarom het btw bedrag 0,0%. Uit de factuur blijkt niet wat een bestemming is (deze is vaak afwijkend van het factuuradres in NL)

Dank vast !

een jaar geleden