Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

onderscheid producten en diensten#948

I

Ik bied als product “diensten” aan. Hiervoor gelden andere btw-regels, zeker als zowel aan consumenten als aan ondernemers wordt geleverd. Graag zou ik zien dat in de webwinkel onderscheid gemaakt kan worden tussen diensten en producten, zeker omdat ik ook van plan ben producten te willen gaan verkopen. Als boekhoudprogramma gebruik ik Acumulus. Ik lever mijn diensten ook aan ondernemers in het buitenland en dien daarvoor de opgaaf ICP te doen.

3 maanden geleden