Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Informatieknopjes bij filters#961

Bij de filters zou een vraagtekentje mogen staan met een korte omschrijving van de betreffende filter.

een maand geleden