Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Herhaalde inlogproblemen na legen chache#972

Vandaag een hoogtepunt bereikt in het aantal keren dat ingelogd moet worden na het legen van de cache. Na 17 tevergeefse pogingen lukte het de 18e keer wel. Minuut of drie verspilde tijd en frustratie. Dat na het legen van de cache een melding komt is geen probleem. Maar het kan toch niet zo zijn dat je 18 keer moet inloggen!

een jaar geleden